Startupspeeddate is een event bedacht en georganiseerd door Menno Noorlander en Marjo Nieuwhuijse waarbij start-ups en zzp’ers elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. De onderliggende gedachte is netwerken, ervaring opdoen en kennis delen. Tijdens deze middag/avond worden er tafels gevormd met een mix van zzp’ers en start-ups

Voor zzp’ers kan het soms lastig zijn om in contact te komen met start-ups, terwijl dat juist mogelijke opdrachtgevers zijn. Start-ups daarentegen kunnen weer leren van de ervaring van zzp’ers door van de “zolder” af te komen en de wereld in te stappen. Wij geloven dat beide veel van elkaar kunnen leren. Als start-up ga je aan het einde van de dag weg met een aantal tips specifiek voor jouw bedrijf en als zzp’er kom je in aanraking met leuke start-ups!

Startupspeeddate is an event organized by Menno Noorlander and Marjo Nieuwhuijse in which (pre-)startup companies and self employed entrepeneurs are able to meet in a informal and fun setting. The idea behind the event is to gain experience, to network and share knowlegde & knowhow. During this afternoon/evening event tables will be formed with a mix of startups and entrepeneurs.

For a self-employed person it can be very difficult to get into contact with startup companies although they could be future collaborating clients. On the other hand it can be difficult for a (pre-)startup to get out of the attic and into the world. We believe that both can learn a lot from each other. As a startup you will leave the event with a number of practical tips for your company/product. As a self-employed person you will get into contact with fun startup companies and who knows, a fruitful collaboration!

De speeddate bestaat eruit dat je 5 minuten de tijd hebt om kennis te maken en dan weer doorschuift naar de volgende zzp’er of start-up. Het is de bedoeling dat de zzp’er een persoonlijke tip geeft aan de start-up, dus geen algemene tip

The Speeddate principle will let you have 5 minutes to get aquinted with the person that you are sitting across before moving to your next seat/talk with a entrepeneur or startup. It is the idea that the entrepeneur will present a personal tip to the startup, so it can’t be a general tip.

“Ready for liftoff?”

Menno Noorlander
Organizer
Menno is a real business developer with over 10 years experience in International Sales, communication, strategy and Markting. His positive attitude brings businesses, fresh ideas and people together to come to applications and product development that will help day to day activities, long term strategies and sales revenue! NexusNorth was founded to advise and perform business development on the commercial side of (pre-)startup and MKB companies: the motto of NexusNorth is: You do what you do best, than so will we!
mail mevisit me atvisit us at
Marjo Nieuwenhuijse
Organizer
Is very good in finding relevant applications for new markets, products and services. Has more than 20 years of experience in guiding innovation projects within the (technical) middle to small (MKB) business field. Next to that she is an avid businesscoördinator of the TKT (Technology Circle Twente). Marjo has a technical background (ir.), has knowledge of business modelling, marketing & structuring of organisations and works together with the University of Twente and Saxion and Windesheim.
mail mevisit me atvisit us at

Hoe gaat dat?

Starters maken via de site van Startupspeeddate een profiel aan dat de zzp’er voor het event kan zien. Dit geeft de zzp’er de mogelijkheid om zich te verdiepen in elke starter die bij Startupspeeddate aanwezig is. Zo kan hij/zij dus ook een tip op maat leveren. Het is voor de zzp’er belangrijk om met een goede persoonlijke tip te komen – het is het visitekaartje!

Verder dient de zzp’er een aanbod te doen voor de start-up van maximaal €250,-  (bijvoorbeeld een workshop met een persoonlijk gesprek).

We vragen de Startups een snelle terugkoppeling te geven op de pitch, de tip en het aanbod van de zzp’er, zodat deze kan worden aangescherpt. Zo help je elkaar, als Start-up en als zzp’er.

Het event is bedoeld om kennis en ervaring te delen met start-upbedrijven in het ondernemerschap. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een hapje en een drankje, zodat er na het speeddaten tijd is om uitgebreider kennis te maken.

What is the general idea?

Startup companies will  built their profile and explain a bit about what their company (or product) does. This will give the small entrepreneur/ self employed person the change to emerge themselves into each startup that will participiate in the Startupspeeddate event. With this info the entrepreneur is able to already have some advise available during the event – this is their “business card”.

Next to this, the entrepreneur needs to make a offer which has a value of max. €250,- This could be a workshop or a personal meeting.

We will ask the startup companies for fast feedback about the entrepeneurs pitch, tip and offer so that they can better themselves as well. In this case you will help each other.

The idea behind the event is to share knowlegde and knowhow with startup or even pre-startup companies in a informal setting. Of course dinner and drinks are included so that after speeddating you are all able to get to know each other even better.

Wat kost dat?
Voor de start-up kost Startupspeeddate €25,-. Daarvoor krijg je:

 • Eten en drinken
 • Contact met minimaal 10 zzp’ers
 • Minimaal 10 tips die specifiek zijn voor jouw bedrijf
 • Minimaal 10 keer een aanbod van de zzp’ers
 • Een breed netwerk van collega startup bedrijven

Voor de zzp’er kost het €50,- en voor dat geld krijg je:

 • Eten en drinken
 • Contact met minimaal 10 start-ups
 • Eventuele samenwerking met veelbelovende startups
 • Terugkoppeling van jouw Pitch door potentiële klanten
 • Een breed netwerk van collega zzp’ers
 • Een leuk en informeel netwerk event

What are the costs?
For the startup  the costs are €25,- For this you will get:

 • Food and drinks
 • Contact with a minimum of 10 entrepreneurs
 • A minimum of 10 specific tips for your company/product
 • A minimum of 10 personal offers of the entrepreneurs
 • Excess to a broad network of colleague startups companies

As an entrepeneur the costs are €50,- and for this you will get:

 • Food and drinks
 • Contact a minimum of 10 startups
 • Possible collaboration with a promising startup
 • Feedback on your Pitch by potential clients
 • A broad network of conculleague
 • A fun and informal networking event

Program

16:00 Reception
16:30 Explanation on the speeddating process & program
16:45  Start speeddate
18:15  Closing drinks
18:20 Dinner and drinks
20:00 End

Criteria

De bijeenkomst is bedoeld voor start-ups in de industrie (medisch, technisch, etc) of zakelijke dienstverlening (geen detailhandel):

 • Het startpunt is een innovatief idee
 • De startup heeft niet te veel medewerkers
 • Er is nog niet sprake van een miljoenenomzet
 • De onderneming moet nog groeien
 • Het bedrijf bestaat pas maximaal 5 jaar
 • Belangrijkste; de startup heeft vragen!

En het is voor zzp’ers, eigenlijk dus voor dienstverleners zonder personeel maar als je met z’n tweeën of drieën bent mag je je ook inschrijven. Omdat het een speeddate-event is worden er evenveel zzp’ers als start-ups toegelaten. Met de bevestiging van jouw inschrijven sturen wij een factuur en wanneer deze is voldaan ben je officieel aangemeld als participant en krijg je toegang tot het beveiligde gedeelte van de startup webpage.

Let wel, wanneer je als zzp’er een startup aanlevert als participant, heb je voorrang om mee te doen tijdens het startupspeeddate event.

Criteria

The event is meant  for start-ups in the industrial, (medical, technical, etc.) and business services (no retailers);

 • The startingpoint is a innovative concept.
 • The startup does not have to much personal
 • Their is no revenue into the millions
 • The company (still) needs to grow
 • The company is not older than 5 years
 • Most important; the startup has questions!

Also for the self employed person without any personal, but if you are a small company with 2/3 people you are of course also welcome to register. Because of the nature of the speeddate event we will allow the same number of start-ups as we do small businesses. With the acknowledgement of your registration you will receive a invoice. After we have received your payment of the invoice you will be registered as an participant and will get access to our secure startup webpage.

Please note that any small business that is able to bring a start-up company to the event will get priority to attend the event.

“no suits allowed” 😉

Your Name (*)

Your Company name (*)

Your email (*)

Are you a startup company or a small entrepenour (*)

Startup info (Startup, please enter your company profile a possible problem you have run into or advise you need)(*)